KREATÍVA A PRODUKCIA

Kreatíva je niečo ako endorfínový stav, v rámci ktorého sa zabehnuté procesy a pravidlá reklamy, PR alebo event managementu spájajú s vlastnými, niekedy aj mierne uletenými nápadmi. Preto sa voláme ‚loco‘ agency...

Kreativita tvorí základ našej práce a znamená pre nás odvahu robiť veci inak, než ako ich okolie zvyčajne očakáva. Sme presvedčení, že kreativitu je dôležité uplatňovať v každej ľudskej aktivite, či sa jedná o umenie, šport, akékoľvek odvetvie manažmentu či samotné poskytovanie služieb v oblasti reklamy a PR. Naše riešenia sa preto často vymykajú zažitým štandardom a ich cieľom je dospieť k jasnému úspechu, odlíšeniu našich klientov od konkurencie, preniknutiu aj do iných firemných kultúr či udržaniu, príp. zlepšeniu tváre značky a pozície klienta na trhu.

Kliknite si na naše referencie a presvedčte sa sami!

"Ak sa to nepredáva, tak to nie je kreatívne."David Ogilvy