PR SLUŽBY

Efektívne PR nie je jednorázovou záležitosťou, ale kontinuálnym projektom, ktorého úspešnosť je priamo úmerná prirodzenému záujmu médií o klienta aj bez drogových a sexuálnych škandálov.

A to je cieľom našej práce! Kreatívny prístup k veci uplatňujeme aj v rámci PR služieb: od vypracovania individuálneho konceptu komunikačnej stratégie podľa konkrétnych špecifík každého klienta až po jeho samotnú realizáciu. V závislosti od špecifík jednotlivých klientov a komunikovaného produktu využívame na prezentáciu široké spektrum médií a komunikačných prostriedkov.

Naše PR služby zahŕňajú:

  • úvodnú analýzu potrieb klienta,

  • strategický koncept komunikácie na základe stanovenia propagačných cieľov,

  • monitoring médií vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz,

  • tlačový servis a komunikáciu s médiami,

  • media events (organizovanie tlačových konferencií),

  • media lobing.

"Ak sa to nepredáva, tak to nie je kreatívne."David Ogilvy